16/10 (CN) 19:30-21:00 Đêm tổng kết: Tin vào chúng ta

100.000 

Đúc kết lại trải nghiệm của mình, kết nối nguồn lực, cùng hình dung về tương lai. Bước đầu vững chắc để mang chương trình về với công việc và đời sống.

còn 78 chỗ

Mô tả

Đêm tổng kết là cơ hội để người tham gia đúc kết lại trải nghiệm của mình, kết nối nguồn lực, và cùng hình dung cụ thể về tương lai. Thông qua các phần thảo luận, âm nhạc và chuyện kể, chúng ta sẽ chuẩn bị những bước đầu vững chắc để mang những kỹ năng, kiến thức và kết nối từ chương trình về với công việc và đời sống.

Khách mời: Trần Mai Ly & Bùi Mai Phương, Mạng Lưới Tròn Lành Việt Nam.