16/10 (CN) 15:45-17:30 Xưởng thực hành: Công lý Phục hồi

500.000 

Làm việc trên tình huống cá nhân của mình, quan sát tiến trình, luyện tập và chiêm nghiệm một số kỹ năng cơ bản của thực hành công lý phục hồi.

Hết hàng

Mô tả

Đằng sau mỗi hành động, lời nói sát thương là tiếng kêu gào bi kịch của những nhu cầu quan trọng. Khi một ca hoà giải kết thúc, có thể những mong đợi ban đầu của ta không được ký trên hợp đồng, có thể chúng ta quyết định chấm dứt mối quan hệ, nhưng ta bước tiếp với sự sáng rõ về nhu cầu của mình và người. Quá trình hòa giải giúp các bên lắng nghe thấu cảm cho nhau, nhìn nhận những điểm chung và nhu cầu ẩn dưới tầng tranh chấp. Thông qua đó, các bên cải thiện khả năng tự giải quyết mâu thuẫn của chính mình, cùng đề xuất các giải pháp mới và có cơ hội không chỉ duy trì mà còn phát triển mối quan hệ với nhau. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong một mối quan hệ, và mong muốn có sự hỗ trợ để tái kết nối, tìm đến sự hòa hợp bên trong chính mình hoặc với người khác, mời bạn đến xưởng thực hành này. Bạn sẽ có cơ hội quan sát tiến trình của một ca hoà giải – từ khâu chuẩn bị đến khâu thỏa thuận. Bạn cũng sẽ được tạo điều kiện để luyện tập với tình huống cá nhân của mình, thông qua một số kỹ năng nền tảng. Tìm hiểu thêm về hòa giải & điều phối viên Nguyễn Trương Bảo Khuyên và Nguyễn Hoàng Minh Khang tại https://fb.me/e/2V3oF1lfC.