16/10 (CN) 14:00-15:30 Thảo luận: Tìm lại chính mình – Từ cá nhân đến cộng đồng

300.000 

Soi chiếu trải nghiệm của bản thân và tìm hiểu một tầm nhìn phát triển từ cộng đồng, của cộng đồng, và cho cộng đồng. Khách mời: Chị Nguyễn Thị Bích Tâm.

Hết hàng

Mô tả

Để một người có thể tự tin đóng góp tiếng nói của mình trong những quyết định của tập thể cần một quá trình để họ tìm lại sự tự hào, tự chủ trong chính con người mình. Thông qua những chia sẻ của chị Nguyễn Thị Bích Tâm, người đồng hành cùng những dự án của cộng đồng người dân tộc thiểu số trên khắp Việt Nam, chúng ta có cơ hội soi chiếu lại trải nghiệm của bản thân và tìm hiểu một tầm nhìn phát triển từ cộng đồng, của cộng đồng, và cho cộng đồng.