15/10 (T7) 14:00-17:30 Thảo luận nhóm nhỏ: Các biện pháp nuôi dưỡng & phục hồi tương quan

300.000 

Đi sâu vào chủ đề trọng tâm. Soi chiếu trải nghiệm cá nhân. Tìm hiểu lý thuyết và ứng dụng thực tế của từng biện pháp nuôi dưỡng và phục hồi mối quan hệ.

Hết hàng

Mô tả

Chương trình bắt đầu bằng phần giới thiệu mô hình tổng quan của các biện pháp nuôi dưỡng và phục hồi mối quan hệ trong một tập thể. Dựa trên nhu cầu cá nhân, người tham gia có thể chọn 1 trong 3 phòng thảo luận nhóm nhỏ để đi sâu hơn với 3 chủ đề trọng tâm:

  • Kết nối lành mạnh thông qua thực hành vòng tròn
  • Yìm giải pháp cùng thắng thông qua thực hành hoà giải và
  • Xử lý sai phạm/ tổn hại thông qua thực hành công lý phục hồi

Trong mỗi phòng thảo luận nhóm nhỏ, người tham gia sẽ có cơ hội soi chiếu lại trải nghiệm cá nhân, tìm hiểu về nền tảng lý thuyết và những ứng dụng thực tế của từng biện pháp, và hỏi đáp cùng khách mời.

Chương trình khép lại với phần chia sẻ những đúc kết từ mỗi phòng.

Khách mời

  • Đồng kiến tạo thông qua Phương pháp Vòng tròn: ThS Phạm Hải Nam, giảng viên và điều phối viên vòng tròn tại The Center for Holding Space
  • Nghệ thuật Đón và Thu hoạch những Cuộc nói chuyện Ý nghĩa (Art of Hosting & Harvesting Conversations that Matter): Ban tổ chức Art of Hosting Việt Nam, 2022
  • Tìm giải pháp cùng thắng thông qua Phương pháp Hòa giải: Nguyễn Hoàng Minh Khang, điều phối viên Giao Tiếp Trắc Ẩn, hoà giải viên tại SEEDS Community Resolution Center
  • Xử lý sai phạm/ tổn hại thông qua Phương pháp Công lý Phục hồi: ThS Nghiêm Thị Kim Hoa, tư vấn viên & nghiên cứu viên về phát triển dựa trên nhân quyền