Ưu đãi khi đặt tất cả các sự kiện của một ngày trong cùng một đơn:
Ngày 1 còn 495k (giảm 55k). Ngày 2 còn 1.600k (giảm 200k). Full 2 ngày còn 1.997.500 (giảm 352.500) – Phí được giảm ở bước thanh toán.